fbpx

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.eptq.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

e.p.t.q. Benelux streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat e.p.t.q. Benelux niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. e.p.t.q. Benelux aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via email kan niet zonder meer een relatie tussen e.p.t.q. Benelux en de gebruiker van de website ontstaan.

Email

e.p.t.q. Benelux garandeert niet dat aan haar gezonden emails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdig ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met e.p.t.q. Benelux te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. e.p.t.q. Benelux heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. e.p.t.q. Benelux aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van e.p.t.q. Benelux zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat e.p.t.q. Benelux daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

error:
Scroll naar boven