fbpx

Je wil je klanten altijd de meest veilige en effectiefste filler bieden. Om klanten de juiste filler aan te bieden voor de gewenste behandeling kan er naar de fase van fillers gekeken worden. Hyaluronzuurfillers kunnen in mono- en bi-fasisch worden geclassificeerd.

De fase betreft verschillen in de structuur van fillers

Het begrip fase kan verwarrend zijn, omdat het niet met chemische fasen te maken heeft, maar met verschillen in het productieproces en de structuur van de filler:

  • Monofasische fillers zoals Juvéderm en e.p.t.q. bestaat uit gel-achtig crosslinked hyaluronzuur. Dit type heeft vaak een kleinere deeltjesgrootte in verhouding tot meerfasige fillers. Een monofasische filler kan omschreven worden als een fijne gel bestaande uit hyaluronzuurmoleculen.
  • Bifasische fillers zoals Restylane bestaan uit vaste gecrosslinkte hyaluronzuurdeeltjes die zich in een niet-hyaluronzuurgel bevinden. Dit type bestaat vaak uit grotere deeltjes in verhouding tot enkelfasige fillers. Bifasische fillers kunnen gezien worden als losse grote hyaluronzuurdeeltjes die opgelost zijn in een niet-hyaluronzuurgel.

Onderzoeken stellen dat de levensduur van mono- en bifasische fillers gelijk zijn, maar dat monofasische fillers vaak cohesiever zijn.

Monofasische fillers zijn cohesief

Monofasische fillers worden gekenmerkt door een hogere cohesiviteit, waardoor deze het meest geschikt zijn voor wijde gebieden zoals het voorhoofd en makkelijk aan te raken oppervlakkige gebieden.

Vanwege de hoge cohesie zijn monofasische fillers vrijwel niet vatbaar voor verplaatsing en breking, maar liften ze iets minder goed door een relatief lage opslagmodulus.

Monofasische fillers maken ongeveer 70% van de fillermarkt uit en dit aandeel groeit. Bij monofasische fillers is er immers ruimte voor innovatie, waardoor producenten monofasische fillers proberen te maken met de voordelen van zowel mono- als bifasische fillers middels een steeds hoger wordende sterkte door cohesiviteit. 

Aanraking en ruimte verhogen de kans op verplaatsing. Aanraking introduceert directe schuifspanning bij oppervlakkige fillers zoals de meeste fillers in het gezicht. Fillers in wijde gebieden zoals de lippen of het voorhoofd hebben weinig weerstand tegen verplaatsing, omdat er weinig is om weerstand te bieden in deze zones. Een hoge cohesiviteit betekent dat dat de kans op verplaatsing door ruimte of aanraking geminimaliseerd wordt, doordat het voor een plakkende massa zorgt.

Bifasische fillers zijn elastischer

Bifasische fillers zijn eerder bedoelt voor diepe volume-creërende injecties boven het beenvlies.

Bifasische fillers hebben een relatief hoge elasticiteitsmodulus (G’) door de grove hyaluronzuurdeeltjes in de filler. Bifasische fillers zijn dus grover, steviger en hebben een groter lifting capaciteit, maar zijn om die redenen ook vatbaar voor verplaatsing en breking van binding tussen deeltjes.

Bifasische fillers maken ongeveer 30% van de markt uit, maar dit aandeel krimpt. Producenten slagen steeds meer in het maken van stevige monofasische fillers. Deze ruimte voor innovatie hebben bifasische fillers niet, vanwege de inflexibiliteit van de grove deeltjesgrootten.

Bifasische fillers worden bij oppervlakkig en fijn werk niet aangeraden, omdat de kans op verplaatsing en ongewenste bultjes groot is. Dit is een gevolg van de grovere en weinig cohesieve structuur die vaak niet voldoet om de fillervorm te behouden. 

Normaal worden bifasische fillers bij diepere injecties aangeraden. Diepere injectie betekent echter meer ruimte voor verplaatsing, waardoor de noodzaak voor cohesiviteit groter is. Bifasische fillers hebben vaak een lagere cohesiviteit, waardoor de bifasische filler het zowel bij diepe als oppervlakkige injecties aflegt tegen monofasische fillers.

Monofasische fillers krijgen steeds meer de voordelen van beide fasen door een steeds hogere cohesiviteit

De fase van een filler kan veel zeggen over de opslagmodulus, cohesiviteit en lifting capaciteit. Bifasische fillers hebben een hogere opslagmodulus, terwijl monofasische fillers een hogere cohesiviteit hebben. 

Vaak wordt gesteld: gebruik een filler met hoge opslagmodulus voor de diepe grove herstellingen van volume en gebruik een filler met een lage opslagmodulus voor oppervlakkiger precisiewerk. Bij bifasische fillers moet dan altijd worden opgelet dat de cohesiviteit hoog genoeg is om verplaatsing en ongewenste bobbels te voorkomen. 

De beoordeling van losse eigenschappen heeft echter altijd de voorkeur over beoordeling op basis van de fase, omdat fillers uniek blijven. Zeker nu steeds meer monofasische fillers de stevigheidsvoordelen van bifasische fillers bevatten. Dit zorgt voor een goed zittend blijvende filler die ook nog eens een hoge lifting capaciteit heeft. Hieronder zijn daarom afzonderlijke eigenschappen van fillers te vinden inclusief de fase van deze fillers.

Tabel 1: Fase, deeltjesgrootte, schuifmodulus, cohesiviteit en lifting capaciteit per populaire filler
(I. Koh & W. Lee, Filler Complications, 2019 & JETEMA, 2018)
Filler Fase Deeltjesgrootte [μm/mL] Schuifmodulus (G') [Pa] Cohesiviteit Lifting capaciteit
Juvéderm Voluma Mono 703 284 0.40 114
e.p.t.q. S500 Mono 296 265 0.88 233
Restylane SubQ Bi 1393 768 0.34 261

Wil je deze les later lezen? Stuur de les naar je inbox.

Deel deze les met je vrienden en collega's.

error:
Scroll naar boven