fbpx

8. Extrusiekracht, naaldgrootte en deeltjesgrootte

Extrusiekracht is belangrijk voor behandelingen, omdat een gemakkelijke extrusie zorgt voor preciezer werk, betere eindresultaten en daarmee tevredenere klanten. Bij het kiezen van een filler op basis van de extrusiekracht is het belangrijk in acht te nemen wat de naaldgrootte is, wat de deeltjesgrootte van het hyaluronzuur is, wat de viscositeit van een filler is en natuurlijk wat de extrusiekracht is. Naast dat extrusiekracht een indicatie is voor een efficiëntere behandeling is het ook een belangrijke parameter voor veiligheid. Een te grote extrusiekracht kan ten slotte vaten beschadigen en bijwerkingen veroorzaken

Een grotere naalddiameter betekent een gemakkelijkere injectie en andere veiligheidsvoorschriften

De injectiekracht is een maat voor hoe gemakkelijk een filler geïnjecteerd kan worden. Een filler met een hoge injectiekracht heeft meer kracht nodig om te injecteren. Wanneer een bedrijf zegt dat een filler gemakkelijk te injecteren is, dient er altijd te worden kijken naar de naaldgrootte. Een grotere naald heeft namelijk minder weerstand en injecteert daardoor gemakkelijker.

Voor de extrusiekracht in verband met de naaldgrootte geldt dus: hoe kleiner de naalddiameter, hoe groter de extrusiekracht. Het is belangrijk te weten dat een dermate hoge extrusiekracht bloedvaten kan beschadigen. 

Figuur 1: Een kleinere naald kan zich in een ader bevinden en een grote naald kan de ader breken

Los van de extrusiekracht verschillen opvattingen over het gebruik van kleine of grote naalddiameters ook vanwege directe beschadiging van bloedvaten door de naald (figuur 1):

  • Het gebruik van een kleine naalddiameter kan een bloedvaat doorboren en een verstopping (embolie) veroorzaken die verder van de doorboring verplaatst. De kans op hevige aderbeschadiging is bij een kleine diameter echter klein. Om zeer zeldzame extreme bijwerkingen omtrent aderboorboringen zoals blindheid en herseninfarcten te voorkomen moeten behandelaars altijd kennis hebben van het vaatstelsel om te weten waar aders zich bevinden. In de Masterclass Bijwerkingen is dit verder belicht.
  • Een grote naalddiameter heeft een grotere de kans om een ader hevig te beschadigen en te scheuren, maar is te groot om een ader slechts deels te doorboren. De kans op de zeer zeldzame en extreme bijwerkingen wordt daardoor verder geminimaliseerd. Een grote naald is dus beter in het verdelen van druk en het voorkomen van vaatverstoppingen. 
Begrip van het effect van naaldgrootte op de extrusiekracht zijn dus essentieel in verband met de veiligheid van patiënten.

Een fijne homogene deeltjesgrootte betekent een stabielere injectie

Een hyaluronzuurfiller die kleine deeltjes bevat is in het algemeen gemakkelijker te injecteren. Een filler met een kleinere deeltjesgrootte is vaak cohesiever, terwijl fillers met grotere deeltjesgrootten vaak een grotere schuifmodulus hebben en dus meer weerstand geven bij injectie. Zoals in de onderstaande tabel te zien is, is er veel verschil in deeltjesgrootten per filler.

Tabel 1: Deeltjesgrootte, schuifmodulus en cohesiviteit per filler (I. Koh & W. Lee, Filler Complications, 2019)
Filler Deeltjesgrootte [μm/mL] Schuifmodulus (G') [Pa] Cohesiviteit
Juvéderm Voluma 703 284 0.40
e.p.t.q. S500 296 265 0.88
Restylane SubQ 1393 768 0.34

In figuur 2 is de extrusiekracht als een snel stijgende lijn te zien, gevolgd door een plateau dat samenhangt met de filler viscositeit . Het hoogste punt is het zwichtpunt, waarbij een abrupte extrusie kan optreden met een onwenselijk resultaat als gevolg. Dit is vooral het geval bij meerfasige fillers vanwege de grote ongelijke deeltjes hierin en de daarbij komende kans op opeenhoping en verstopping. Kleinere deeltjesgrootten zorgen vaak voor een meer geleidelijke extrusiekracht en minimale zwichtpuntlast.

Figuur 2: Extrusiekrachtverloop van een e.p.t.q. S300 filler

Lage viscositeit = injectiegemak

De complexe viscositeit is in feite de maat voor de totale energie die nodig is voor een bepaalde materiaalvervorming (de complexe modulus) uitgedrukt per seconde. De complexe viscositeit wordt vaak door fillerproducenten gebruikt om de mate waarin een filler kan vloeien weer te geven. De spanning van overliggend weefsel bij een geïnjecteerde filler is in bijna alle gevallen laag genoeg zodat een filler niet vloeit, maar elastisch gedrag vertoond. Viscositeit is daarom alleen relevant tijdens injectie of bij bijzonder hoge spanning na injectie.

Omdat fillers tijdens injectie blootgesteld worden aan grote schuifspanning, beïnvloedt de viscositeit het injectiegemak. De extrusiekracht wordt beïnvloed door de fillerinhoud, de naalddiameter, de naaldlengte en de hoeveelheid druk vanuit de hand. Een filler met hoge viscositeit benodigd meer druk, waardoor de behandelaar vermoeit kan raken in de hand en minder veilig en effectief te werk kan gaan. Voor een stabiele en precieze behandeling is de viscositeit dus idealiter altijd laag.

Tabel 2: Viscositeit per filler (I. Koh & W. Lee, Filler Complications, 2019)
e.p.t.q. S500 Neuramis Volume Juvéderm Voluma Yvoire Contour Restylane SubQ
Viscositeit [Pa * s] 18,5 23,1 23,1 40,5 64,2
Deeltjesgrootte [μm/mL] 296 402 703 1258 1393

Injectiekracht van fillers is van grote invloed op de resultaten van behandelingen

Injectiekracht en de daarmee samenhangende deeltjes- en naaldgrootten zijn belangrijk om het gewenste resultaat van de klant nauwkeurig en veilig te verkrijgen. Daarom is het van groot belang om de volgende kennis te hebben van het vaatstelsel en fillers:

  • Weet waar aders liggen en voorkom doorboringen hiervan. 
  • Weet met hoeveel druk je injecteert en of deze druk aders kan beschadigen.
  • Injecteer met zo min mogelijk druk.
  • Heb kennis van de deeltjesgrootte van de filler om te anticiperen op verstoppingen indien je een filler met grotere ongelijke deeltjes gebruikt.
  • Ken de persoonlijke voorkeur betreffend injectiekracht, de vastheid van je hand en mate waarin fillers hierop aansluiten.
  • En vooral: kies een filler waarvan de injectiekracht getest is op stabiliteit en dus een homogene kleine deeltjesgrootte heeft.

Wanneer je dat doet zullen behandelingen veiliger zijn en zal je preciezer kunnen werken. Met meer tevredenen klanten als resultaat.

Afsluiting Masterclass Eigenschappen van hyaluronzuur

Dit was het laatste deel van de masterclass over eigenschappen van hyaluronzuur. Hopelijk heb je nu beter begrip van de verschillende factoren die de werkzaamheid en veiligheid van fillers beïnvloeden.

Wil je deze les later lezen? Stuur de les naar je inbox.

Deel deze les met je vrienden en collega's.

error:
Scroll naar boven